Star Trek Bassermann 
Star Trek Poster Book (Bassermann) (1996) (Bassermann) [mit US Daten]
11996▄berformatDM19,95
 Cover?1
Ti:Star Trek Poster Book48
Cr:? - ▄:?
Am:Jacob Drexler, Charakterdarstellungen plus 6 DIN A3 Poster